Graag een afspraak om uw project te bespreken? Bel of vul het contactformulier in op onze website!

AangepasteBadkamer

Renovatie mindervalide badkamer Neeroeteren.

Aangepaste badkamer voor mindervaliden.

De bevolking vergrijst in hoog tempo en tegelijkertijd neemt de zorgaanvraag toe. De meeste senioren zijn dan ook (logischerwijze) voorstander om (zo lang mogelijk) thuis te blijven wonen. Dit geldt ook voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Langer thuis wonen brengt ook risico's met zich mee. Ongeveer één op drie nog thuiswonende ouderen valt minstens één maal per jaar. Dit kan nare gevolgen hebben. Sommigen moeten na een val opgenomen worden in een zorgcentrum of ziekenhuis. Bij anderen ontstaat veel angst om opnieuw te vallen. Dit leidt tot onzekerheid bij gewone, dagelijkse bezigheden. Het gebruik van de juiste hulpmiddelen kan deze onzekerheid wegnemen. Uiteraard is beter voorkomen dan genezen. Zorg dan ook voor een veilige leefomgeving om zo het risico op vallen en uitglijden te beperken. U kan hierbij denken aan de aanschaf van een traplift, aanpassingen in de badkamer en andere ruimtes. Voor elke ruimte in huis zijn aanpassingen mogelijk die het (zelfstandig) thuis wonen bevorderen.